Besök hos Deloitte i Malmö – uppföljning av ABW

Besök hos Deloitte i Malmö – uppföljning av ABW

Deloitte göteborg

Det aktivitetsbaserade arbetssättet ABW − activity-based working − blir allt vanligare. Alla Deloittes kontor är, i den omfattning det är möjligt, klient-och aktivitetsbaserade. De största kontoren: Stockholm, Göteborg och Malmö, är helt akti­vitetsbaserade. Deloittes började med sitt första aktivitetsbaserade kontor i Malmö redan 2015 och därefter har man infört ABW i Göteborg samt i Stockholm. Alla kontoren har ett liknande kontorsupplägg. Välkommen till att lyssna på Michael Esplinger när han berättar om deras erfarenheter inom ABW.

När: 29 januari. Frukost från kl 07.30 och dragning mellan 8:00-9:00.
Var: Deloitte, Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö

Träffen avslutas med en rundvandring!