IFMA Nätverksträff – uppföljning av ABW

IFMA Nätverksträff – uppföljning av ABW

KRONMAN

Uppföljning av ABW hos Vasakronan i Göteborg

Vi avslutar vår ABW-serie på Vasakronans kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm, där vi kommer att bjuda in tidigare representanter från de olika besöken vi gjort under våren.

På kontoret i Göteborg så är designen tydligt sammanhållen och lokalernas utformning speglar den öppenhet som företaget vill stå för och som de vill bemöta sina besökare och kunder med. Den vackra miljön är något som personalen trivs i och känner stolthet för.

Var: Vasakronan – Götgatan 15 i Göteborg.
När: Den 8 maj. Kl 08.00-09.00, frukost är uppdukad från 07.30.