IFMA Nätverksträff – uppföljning av ABW

IFMA Nätverksträff – uppföljning av ABW

Vasakronan

Uppföljning av ABW hos Vasakronan i Göteborg

IFMA har under de senaste åren anordnat ett flertal nätverksträffar där vi visat upp nya kontor som har gått över till ABW. Det har varit inspirerande att se nya snygga kontor och kreativa lösningar. Vi avslutar vår ABW-serie på Vasakronans kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm, där vi kommer att bjuda in tidigare representanter från de olika besöken vi gjort under våren.

Fokus på dessa träffar kommer därför att vara att titta och lyssna på vilka erfarenheter bolagen har gjort med frågeställningar som:
– Hur har kontoret utvecklats? Har det gjorts några ändringar på den fysiska arbetsplatser eller står det kvar som det var från början?
– Har det varit ett hållbart koncept?
– Vilka förändringar har skett i ledarskap och arbetssätt?
– Vad har fungerat och vad har inte fungerat?

På kontoret i Göteborg så är designen tydligt sammanhållen och lokalernas utformning speglar den öppenhet som företaget vill stå för och som de vill bemöta sina besökare och kunder med. Den vackra miljön är något som personalen trivs i och känner stolthet för.

Var: Vasakronan – Götgatan 15 i Göteborg.
När: Den 8 maj. Kl 08.00-09.00, frukost är uppdukad från 07.30.