Covid-19 – tuffa krav på FM-organisationen

Covid-19 – tuffa krav på FM-organisationen

I rådande COVID-19-kris är FM-ansvariga under stor press att skapa trygga och säkra arbetsplatser för medarbetarna. För de allra flesta är denna situation helt ny, och frågorna är ofta fler än svaren ute i organisationerna.

För att sprida kunskaper och inspiration om hur FM-ansvariga kan hantera den rådande situationen har ISS lanserat ISS-skolan på sociala medier. I detta livesända webinar kommer ISS tjänsteexperter att dela med sig av praktiska tips och råd från ISS-skolan om hur smittspridning kan förhindras, varför utvalda metoder används och vad som är viktigt att veta och tänka på om COVID -19 skulle drabba er arbetsplats.

Avslutningsvis får du ta del av tankar och förslag på vad som bör beaktas vid återgången till en normal vardag.

Var: Online
Datum: Fredag 27 mars
Tid: kl. 07.50-09.00

OBS – vi har haft ett högt tryck på denna träff och vi tittar över möjligheten att köra denna en gång till. Maila till info@ifma.se så bokar vi upp ett nytt tillfälle om intresse finns.