Digital Workplace Summit & Rethink Office Konferens och Workshop 16-17 maj

Digital Workplace Summit & Rethink Office Konferens och Workshop 16-17 maj

 

IFMA_dws_rto-2Den 16: Maj är det dags för årets konferens kring den moderna arbetsplatsen, som innefattar både den fysiska och den digitala arbetsplatsen. Digital Workplace Summit och Rethink Office kommer gå av stapeln under samma dag men som separata spår. Personerna på plats deltar med samma syfte: att skapa en arbetsplats där medarbetarna sätts i fokus, där vi skapar en miljö som underlättar vardagen och som främjar produktivitet och engagemang.

Läs mer på hemsidan om respektive konferens och boka din plats med 1000 kr rabatt för IFMA:s medlemmar.
Rabattkod: ifmaspecial

Rethink Office Konferens 16/5

Syftet med dagen är att dela kunskap och få inspiration inom arbetssätt, moderna kontor och utvecklingen framåt av arbetsplatsen. Varje talare fokuserar på något av dagens teman:
● Hur du utbildar ledare och medarbetare inför en förändring av arbetssätt
● Hur du förbereder du din organisation idag för att möta framtidens behov
● Tankar och lärdomar från praktikfall
● Infört ABW som arbetssätt – Men sen då?
● Trendspaningar kring arbetsplatsen

Talarna har en egen infallsvinkel för att du ska få en så varierande, tydlig och inspirerande dag som möjligt. På scen för att dela ser du bland annat Leesman, Klarna, Trafikverket, 3, Google och Skellefteå Kommun.

Läs mer om konferensen här

Rethink Office Workshop 17/5
Den här workshopen vänder sig till dig som är i startgroparna, eller har implementerat ett nytt arbetssätt och kontor. Syftet med workshopen är att ge dig värdefulla insikter och konkreta verktyg i arbetet med att utveckla arbetsplatsen och arbetsätt. Arbetsplatsen och arbetssättet blir inte klart för att ett projekts slutdatum nås. En arbetsplats behöver ständigt utvecklas och förvaltas i takt med innovation och krav från medarbetare och arbetsmiljö förändras. I projektgrupper vid införandet av en ny arbetsplats, finns ofta ett nära samspel mellan IT, HR och FM, men vad händer efter projektets slut? Hur utvecklar och förvaltar du din nya arbetsplats och arbetssätt framåt efter ett projekts slut?

Digital Workplace Summit 16/5
För dig som är mer intresserad av den digitala arbetsplatsen. Digital arbetsplats är ett mindset som utgår från daglig produktivitet och strävar efter att driva beteenden som bidrar till ökad innovation, produktivitet, effektivitet och engagemang. Att jobba för att den digitala arbetsplatsen ska uppnå full potential är inte enkelt. Teman som kommer beröras under dagen är Digital Arbetsplats Strategi, Intranät, Dokumenthantering, UX, Gamification, Säkerhet, Engagemang, Trender, Collaboration och Mobilitet. Talare såsom Google, Microsoft, Volvo Cars, Handelsbanken, Ericsson, Svenska Spel kommer bland annat att stå på scen.

Läs mer om konferensen här

Location: Stockholm