Ecophon; Hur bygger vi en god arbets- och innemiljö

Ecophon; Hur bygger vi en god arbets- och innemiljö

Trots mycket kunskap om hur vi ska bygga och renovera för att få en bra inomhusmiljö så uppstår det ibland problem.

En byggnad kan vara utformad på bästa sätt, men tekniska installationer och människor som bor i huset fungerar inte alltid i samklang med varandra. Problem kan visa sig som klagomål från de som använder byggnaden, t ex över luftrörsbesvär och torra ögon, eller upptäckas genom mätningar, t ex som höga halter av partiklar i inomhusluften.

För mer info och anmälan se här.

Vi tackar kvällens sponsor Ecophon

Location: Malmö