En FM leverans med fokus på slutanvändaren och verksamhetens affär

En FM leverans med fokus på slutanvändaren och verksamhetens affär

PostNord upphandlade en Multi Vendor (MV) lösning som nu är inne på sitt andra år. Viktigt vid upphandlingen var att snabbt bygga upp relationen, inte bara mellan PostNord och dess leverantörer utan även mellan leverantörerna och verksamheten.

Målet är att inte bara leverera enligt avtal utan även att förstå hur verksamhetens behov ändras över tid. Samarbetet mellan de olika parterna, PostNord FM, leverantörer och verksamhet har varit i fokus redan under arbetet med kravspecifikationen inför upphandlingen. Nu är leveransen stabil och PostNord och deras leverantörer har hittat sitt arbetssätt för att få samarbetet att fungera.

Logga in och lyssna på Lars Berkvens, PostNord; Lars Andreasson, Caverion och Lena Gorringe, Vascaia, när de berättar om:

• PostNords syn på sin egen roll i organisationen.
• Vikten av att leverantörerna förstår PostNords affär.
• Framgångsfaktorer och fallgropar kring samarbetet.
• Styrning av leveransen och val av KPIer.

Det handlar i slutändan om att leverera rätt sak, på rätt sätt till rätt pris.

Plats: Teams
Tid: 26 januari kl 8:00-8:50