IFMA årsmöte

IFMA årsmöte

IFMA Sverige bjuder in till ett extrainsatt årsmöte.

En av styrelsemedlemmarna i IFMA Sverige byter bransch och har därför valt att avgå, och samtidigt passar vi på att söka ytterligare en styrelsemedlem eftersom det finns utrymme i styrelsen. Styrelsen har därför beslutat om ett extrainsatt årsmöte i augusti och valberedningen har startat upp arbetet och kommer under juli månad ta fram nya förslag.

Tidplan:
Valberedningen tar emot nomineringar fram till 1 juli.
Valberedningen kommer presentera sina kandidater/förslag 22 juli.
Extrainsatt årsmöte 22 augusti.

Förslag från valberedningen – IFMA Sverige extraval 2022

Valberedningen består av:
Marie Andersson
Ola Hernström
Rose-Marie Källkvist

Tid: 22 augusti kl 16
Plats: Teams