Facility management ur ett tjänsteperspektiv 7.5 hp

Facility management ur ett tjänsteperspektiv 7.5 hp

karlstaa
Under 2019 återkommer den uppskattade uppdragsutbildning Facility management. Karlstads universitet samverkar i utbildningen med IFMA, International Facility Management Association. I kursen undervisar lärare från Handelshögskolan och forskare från CTF, Centrum för tjänsteforskning, vid Karlstads universitet.

Tjänster skapar tillväxt i Sveriges ekonomi, men vad är det egentligen som växer och hur kommer det sig att företag, som Spotify, IKEA eller King (Candy crush), på kort tid kan bli stora och högt värderade? Vad är det som gör att våra svenska industriföretag som Ericsson, Tetra Pak och SKF är så intresserade av tjänster? Hur kan tjänsteinnovationer påverka och utveckla Facility Management-verksamheter?
Kursen genomförs under perioden februari till november 2019 med fyra närträffar på Karlstads universitet omfattande två eller tre dagar vardera. Varje närträff har fokus på en kursmodul. Under alla dagar ingår för- och eftermiddagskaffe, vid heldagarna ingår lunch på universitetet. Efter avslutad kurs erhålls kursintyg. För den som så önskar finns möjlighet att examineras för att erhålla högskolepoäng. Kursen examineras i form av hemtentamen och muntliga redovisningar.

Utbildningen är i första hand tänkt för personer som arbetar inom Facility Management.  För att anmäla dig till kursen måste du ha en anställning i ett företag eller organisation (ej enskild firma) där chefen godkänner ditt deltagande. Du kan tyvärr inte läsa utbildningen som privatperson.

Efter avslutad kurs erhålls kursintyg. För den som så önskar finns möjlighet att examineras för att erhålla högskolepoäng. Kursen examineras i form av hemtentamen och muntliga redovisningar.

Kursens föreläsare:

Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi
Bo Edvardsson_foto Maria Obed_IMG_1756[8][1]Bo Edvardsson är professor i företagsekonomi och grundare av Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Han fick 2004 utmärkelsen ”Career Contribution to Services Discipline Award” av American Marketing Association. Han är hedersdoktor vid Hanken i Helsingfors och fellow vid ex. National University of Sinagpore och Senior professor vid EGADE Business School, Monterrey Tech i Mexiko. Bo är medlem av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Han är författare eller medförfattare till 16 böcker och ett 100-tal vetenskapliga artiklar. Hans artiklar återfinns till exempel i Journal of the Academy of Marketing Science, Managing Service Quality, Journal of Service Research, Scandinavian Journal of Management och Technovation.

Edvardssons forskning inkluderar områdena tjänstekvalitet och tjänstelogik, värdeskapande genom tjänster och tjänstesystem, tjänsteutveckling och tjänsteinnovation, kundklagomål och kundupplevelser samt tillverkande företags tjänstefiering. Han har haft eller har uppdrag för olika kommuner, myndigheter och företag såsom Volvo, Tetra Pak, Ericsoon Global Services och Abb Robotics. Han är engagerad i ledarutbildning både i Sverige och internationellt. Under hösten 2018 är Bo Edvardsson gästforskare vid Cornell University i USA. (foto: Maria Obed)

Maria Åkesson, lektor i företagsekonomi
Maria Åkesson är lektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan på Karlstads universitet. Hennes främsta forskningsintresse innefattar kundupplevelserMaria_Akesson_2018 och tjänsteinnovationer, med ett särskilt fokus på förståelsen av hur aktörer integrerar resurser och samskapar värde. Det handlar om vilka roller kunder och anställda antar i ett tjänstesystem och hur dessa aktörer bidrar till tjänsteinnovation.
Åkesson forskar även inom området tjänstefiering, dels med fokus på hur organisationer kan bli mer tjänsteorienterade, dels med fokus på fjärrtjänster. När det gäller området fjärrtjänster är ett av intresseområdena hur användandet av en fjärrtjänst påverkar och utvecklar företags relationer med sina intressenter, både externa kunder men även internt inom företaget. (foto: Linda Fridberg)

Läs mer om kursen här

SPECIALERBJUDANDE TILL IFMA-NÄTVERKETS MEDLEMMAR!
IFMA-nätverkets medlemmar får förtur till kursplatserna och kan anmäla sig innan den officiella anmälningsperioden startar. Förturen gäller 27 augusti till 2 september. Den officiella anmälningsperioden är 3 september till 15 november 2018.
IFMA-nätverkets medlemmar betalar ett specialpris för utbildningen: 17 200 SEK exkl. moms per deltagare (övriga betalar 18 200 SEK exkl. moms per deltagare.)

Länk till anmälan