Facility management ur ett tjänsteperspektiv 7.5 hp

Facility management ur ett tjänsteperspektiv 7.5 hp

iStock_000073628989_LRKarlstad universitet planerar för en ny kursomgång av Facility management med start i februari 2019!
I kursen undervisar lärare från Handelshögskolan vid Karlstads universitet och CTF, Centrum för tjänsteforskning.

Utbildningen är i första hand tänkt för personer som arbetar inom Facility Management.  För att anmäla dig till kursen måste du ha en anställning i ett företag eller organisation (ej enskild firma) där chefen godkänner ditt deltagande. Du kan tyvärr inte läsa utbildningen som privatperson.

Efter avslutad kurs erhålls kursintyg. För den som så önskar finns möjlighet att examineras för att erhålla högskolepoäng. Kursen examineras i form av hemtentamen och muntliga redovisningar.

Läs mer om kursen här

ANMÄLAN STARTAR 3 SEPTEMBER