FACILITY MANAGEMENT UR ETT TJÄNSTEPERSPEKTIV, 7.5 HP

FACILITY MANAGEMENT UR ETT TJÄNSTEPERSPEKTIV, 7.5 HP

Rabatt på kurskostnaden för IFMA medlemmar. Sista anmälningsdag 16 januari!

IFMA OCH KARLSTADS UNIVERSITET I SAMVERKAN

Karlstads universitet samverkar i utbildningen med IFMA, International Facility Management Association, som är det största internationella nätverket inom Facility Management. I kursen undervisar lärare från Handelshögskolan och forskare från CTF, Centrum för tjänsteforskning, vid Karlstads universitet.

Facility management är i grunden en tjänst som skall bidra till värdeskapande i kundernas verksamhet, i både privata företag och offentlig verksamhet. Under kursen förmedlas och diskuteras begrepp, modeller och handlingsorienterad teori med fokus på tjänsteprocesser och nya affärsmodeller. Hur bedrivs tjänsteutveckling och hur utformas strategier, erbjudanden och system för Facility manegement inom företag och organisationer? En rad exempel och fallstudier från andra branscher visar på hur tjänstelogik kan användas i praktiken.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar inom Facility Management (FM). För att anmäla dig till kursen måste du ha en anställning i ett företag eller organisation (ej enskild firma) där chefen godkänner ditt deltagande och vi skickar fakturan till företaget eller organisationen. Du kan tyvärr inte läsa utbildningen som privatperson.

Kurs: Facility Management ur ett tjänsteperspektiv, 7.5 HP
Läroanstalt: Karlstads universitet
Period: VT 2022

För att läsa mer om utbildningen, dess upplägg och föreläsarna så klicka här!