Facility management ur ett tjänsteperspektiv, 7.5 hp

Facility management ur ett tjänsteperspektiv, 7.5 hp

Denna utbildning vänder sig till personer som arbetar inom Facility Management (FM) och genomförs i samverkan med Karlstad Universitet.

Kursen genomförs med digitala träffar via Zoom samt fysiska träffar på Karlstads universitet. Varje närträff har fokus på en kursmodul. Detaljerat program kommer i välkomstbrevet som skickas ut i månadsskiftet januari/februari. Under dagarna varvas föreläsningar och erfarenhetsutbyte i grupper samt egen reflektion.

Vid fysiska träffarna planerar vi att dag ett startar kl 10.00 så man kan resa till Karlstad samma morgon.

  • Fysisk träff på Karlstads universitet: 25-26 oktober 2022
  • Digital träff via Zoom: 29-30 november
  • Fysisk träff på Karlstads universitet: 11-12 januari 2023
  • Examination digitalt via Zoom: 15 februari

Tjänsteutveckling och utformning av strategier och för Facility Management

Karlstads universitet samverkar i utbildningen med IFMA, International Facility Management Association, som är det största internationella nätverket inom Facility Management. I kursen undervisar lärare från Handelshögskolan och forskare från CTF, Centrum för tjänsteforskning, vid Karlstads universitet.

Facility management är i grunden en tjänst som skall bidra till värdeskapande i kundernas verksamhet, i både privata företag och offentlig verksamhet. Under kursen förmedlas och diskuteras begrepp, modeller och handlingsorienterad teori med fokus på tjänsteprocesser och nya affärsmodeller. Hur bedrivs tjänsteutveckling och hur utformas strategier, erbjudanden och system för Facility manegement inom företag och organisationer? En rad exempel och fallstudier från andra branscher visar på hur tjänstelogik kan användas i praktiken.

Sista anmälan 15 september 2022

Som medlem i IFMA Sverige får du delta till rabatterat pris.

Mer information och anmälan här!