Facility management ur ett tjänsteperspektiv, 7.5 hp

Facility management ur ett tjänsteperspektiv, 7.5 hp

Tjänsteutveckling och utformning av strategier och för Facility Management

Karlstads universitet samverkar i utbildningen med IFMA, International Facility Management Association, som är det största internationella nätverket inom Facility Management. I kursen undervisar lärare från Handelshögskolan och forskare från CTF, Centrum för tjänsteforskning, vid Karlstads universitet.

Facility management är i grunden en tjänst som skall bidra till värdeskapande i kundernas verksamhet, i både privata företag och offentlig verksamhet. Under kursen förmedlas och diskuteras begrepp, modeller och handlingsorienterad teori med fokus på tjänsteprocesser och nya affärsmodeller. Hur bedrivs tjänsteutveckling och hur utformas strategier, erbjudanden och system för Facility manegement inom företag och organisationer? En rad exempel och fallstudier från andra branscher visar på hur tjänstelogik kan användas i praktiken.

IFMA OCH KARLSTADS UNIVERSITET I SAMVERKAN

Sista anmälan 15 september 2022

Mer information och anmälan här!