Facility management ur ett tjänsteperspektiv 7.5 hp

Facility management ur ett tjänsteperspektiv 7.5 hp

FM ur ett tjänsteperspektivUnder 2016 erbjuder Karlstads universitets uppdrags AB med lärare från Handelshögskolan vid Karlstads universitet och CTF, Centrum för tjänsteforskning, en ny uppdragsutbildning inom Facility management.

Utbildningen är i första hand tänkt för personer som arbetar inom Facility Management (FM).

Kursen startar 13 september med elva närträffsdagar på Karlstads universitet. Under alla dagar ingår för- och eftermiddagskaffe, vid heldagarna ingår lunch på universitetet.

Efter avslutad kurs erhålls kursintyg. För den som så önskar finns möjlighet att examineras för att erhålla högskolepoäng. Kursen examineras i form av hemtentamen och muntliga redovisningar.

Läs mer om kursen och anmäl dig här