FM-KONFERANSEN 2016

FM-KONFERANSEN 2016

Facility Management i fremtidsperspektiv:

Mandag 17. oktober 2016, Hotel Scan

dic Fornebu
Påmeldingsfrist 3. oktober, 2016

  • Endring i behov, krav og utfordringer
  • FM har fra første dag en viktig rolle i bygningens livsløp
  • Hvordan utvikle FM internt?
  • Arbeidsmiljøet – suksessfaktor i strategiske FM-mål
  • Hva vektlegges i utdannelsesprogrammene – og hvorfor?
  • Hva bør en FM-leverandør forvente av en god oppdragsgiver?
  • Servicetilbud i bydelsområder – hvordan kan FM bidra?
  • Nettverksbygging og tapas-servering

Facility Management (FM)  er fortsatt en profesjon i utvikling og vekst her til lands. Det legges sterkere vekt på faglig
profesjonalisering både hos de som vurderer behov og anskaffelser for støttetjenester til kjernevirksomhetene, og hos de som tilbyr å levere tjenestene.

Konferansen legger vekt på innovasjon og utvikling, og foredragsholderne er valgt ut fra kjente private og offentlige organisasjoner som har erfaringer med nye metoder og initiativ som er på vei inn i vår hverdag og som kan gi verdifulle impulser til noe av det som ligger foran oss.

Konferanseprogrammet bør være til inspirasjon og nytte for ledelsesmiljøene på ulike nivåer, både hos dem som har ansvar for et velfungerende virksomhetsmiljø i kjernevirksomhetene, og dem som tar mål av seg til å levere det som trengs – med rett kvalitet og til rett kostnad.

Mer informasjon, program og påmelding