FM-utbildning 21-22 maj

FM-utbildning 21-22 maj

Beställare ur ett strategiskt perspektiv
Utbildning inom strategisk FM

Facility management är strategisk ledning och styrning av tjänster och resurser som krävs för att servicetjänster och lokaler ska ge stöd till en organisations kärnverksamhet.

Den som är ansvarig FM har ofta ansvar för helheten, både lokaler och tjänster med en utveckling där arbetsplats och arbetssätt får en allt större betydelse för organisationens framgång.

Som medlem i IFMA får du rabatt på denna externa kurs. Kursen ger dig kunskaper om hur du kan agera och arbeta mer strategiskt i din roll som beställare. Den ger konkreta råd och strategier samt metoder som kan användas direkt när du kommer hem. Du får också det information om den nya ISO-standarden för FM. Även om de senaste trenderna inom arbetsplatsen utveckling, som exempelvis hälsa på arbetsplatsen/wellbeing.

Efter genomförd kurs ska deltagaren
 • ha kunskaper om processen kring strategiskt utvecklingsarbete från kartläggning, behovsanalys och formulering av FM-strategi till beskrivning och utveckling av tjänsterna
 • kunna delta eller leda taktisk och strategisk utveckling av FM-leveranser och andra tjänster
 • kunna utveckla FM-leveranser och tjänster, taktiskt och strategiskt, genom att analysera behov samt föreslå och driva utveckling- och förbättringsinitiativ
Syfte

Syftet med denna kurs är att ge dig redskap och metoder för att utveckla dig i din roll inom facility management.

Innehåll
 • Strategisk FM och utveckla en FM-strategi
 • Kartläggning av FM-verksamheten
 • FM-revision, behovsanalys, förstudie, marknadsanalys, styrdokument
 • Skapa en långsiktig FM-plan/Master plan
 • IT-stöd och nyckeltal för FM-arbetet
 • Branschstandarder och regelverk

När: 21-22 maj 2019, klockan 10-17 och 9-15
Var: Stockholm

Pris: 9 800,- per person
Rabatt för IFMAs medlemmar är 1460 kronor

  Välj Events:  MedlemEj Medlem