Framtiden överraskar alltid. Vinnaren är den som snabbt kan tolka, förstå och handla.

Framtiden överraskar alltid. Vinnaren är den som snabbt kan tolka, förstå och handla.

– av författarna till nya FM-boken.

Pandemin visar hur snabbt förändringar sker. Nu står vi inför energikris, lågkonjunktur, miljöpåfrestningar och klimathänsyn. Vad det betyder har vi inte svar på. Men vi vet att det ställs krav på snabba och överraskande förändringar.

FM är stödfunktionen som stödjer verksamheter att anpassa sig till framtiden. I vårt korta webbinar vill vi prata om hur man snabbt kan formulera en anpassad och tydlig strategi som utgår från kärnverksamheten. Och hur man kommunicerar – det är ju bara det som medarbetarna förstår på riktigt som kommer att utföras.

Den som vill fördjupa sig i modern FM kan läsa mer i den nyligen utkomna Stora FM-boken. För som den eviga sanningen säger: Framtiden kommer vare sig vi är förberedda eller inte. Vinnare är den som snabbt anpassar sig.

Christer Ekelund är civilekonom
med en master inom organisationsutveckling.
Han har lång erfarenhet från fastighets- och
förvaltningsbranschen där han arbetat som ekonomichef,
affärscontroller och med strategiska analyser på bland
annat Klövern Fastigheter och NCC. Christer arbetade också
under många år på ISS Facility Services, bland annat som projektledare
för stora anbud och därefter som kommunikationsdirektör.
Under den tiden initierade han utmärkelsen
Stora Propertypriset som senare ändrades till Stora
FM-priset. Han har suttit i juryn för Stora PR-priset
och av Marknadsföreningen i Stockholm utsetts till
årets kompetensutvecklare.

Micael Larsen har över 30 års erfarenhet inom Facility
Management branschen varav de senaste åtta åren även
innefattat Workplace Management, strategisk hälsa och
arbetsmiljö.
Micael har suttit i flera ledningsgrupper och haft ledande
befattningar så som sälj- och marknadsdirektör,
försäljningschef och key account manager med flera.
Under varumärket AFM Nordic agerar Micael som
arbetsplatsstrateg, konsult, utbildare och föreläsare
inom arbetsplats och hälsa.

 


Datum:
4 oktober
Tid: 08.05 – 08.40
Online: Online via Teams