Insikter från nya Optimaze Workplace Review

Insikter från nya Optimaze Workplace Review

rapalmartela

Framtidens arbetsplats – mot effektivare, flexiblare och mer produktivt arbete

Kristin Andersson, Workplace specialist från Martela, berätta om vikten att göra en grundlig förstudie innan man gör en förändring på arbetsplatsen och konkret visa hur man kan gå tillväga. Kristin kommer även kort presentera betydelsen av att kontinuerligt optimera arbetsplatsen och exemplifiera hur man kan gå tillväga.

Efter det kommer Pontus Kihlman från Rapal kommer inleda denna nätverksträff med att berätta om deras nya Optimaze Workplace Review 2019. Rapporten baserar sig på nästan 2000 studier som samlats in under de senaste 5 åren i 17 länder. Där kommer vi att får ta del av deras insikter gällande hur nuvarande arbetslivstrender påverkar användningen av kontorslokaler runt om i världen.

När: Den 23 maj. Kl 08.00-09.00, frukost är uppdukad från 07.30.
Var: United Spaces, Östra Hamngatan 16 Göteborg

Pontus Kihlman, Executive Consultant, Rapal

He is an active thought leader on flexible working and frequent speaker on Relaterad bilddiverse topics ranging from activity-based work, wellbeing, space utilization, digitalization, and the future of work. Kihlman helps to create better workplaces for a living, through workplace analytics & software for evidence-based design – and IoT solutions for enhancing the ABW workplace experience. He has been working with consulting, workplace development, project and change management in the Nordic real estate & construction industry for nearly two decades, including Skanska and CBRE. Kihlman is also the Head of the ‘Smart Way of Working Network’ at Project Management Association Finland. More: linkedin.com/in/pontuskihlman