Hur kan man effektivisera i framtiden? Planera det redan nu.

Hur kan man effektivisera i framtiden? Planera det redan nu.

Hur kan man effektivisera i framtiden? Planera det redan nu.
Som vi alla vet så har Covid-19 påverkat oss på alla möjliga fronter. Många företag uppmanar fortfarande sina medarbetare att jobba hemifrån. Mycket av verksamheten fortsätter medan vissa delar ligger i träda. Frågor om hur vi ska jobba i framtiden diskuteras. Det kommer att jobbas mer hemifrån även när detta är över, hur ska vi planera för detta? Vilka lokalbehov har vi efter Corona?

Vi kan konstatera att digitaliseringen tagit ett gigantiskt kliv framåt tack vare de utmaningar Covid-19 har ställt oss inför. Trots det så kommer krav på ytterligare ökad digitalisering från verksamheten.

Vi vet att vi kommer jobba mer hemifrån och att vi kommer behöva mindre kontorsyta. Nya frågor blir då:
1. Vad får detta för konsekvenser då många idag sitter på långa avtal.
2. Hur ska man tänka om man effektiviserar med digitala system men sitter fast i befintliga avtal? Hur ser det ut de närmaste 5 åren? Vilka avtal kan vi släppa idag, om 1, 2 eller 3 år?
3. Hur göra en plan framåt?
4. Vilken information är viktigt för att fatta bra strategiska beslut?

Välkommen att lyssna på Pytagoras när de håller en diskussion om ovanstående frågor tillsammans med några av Sveriges största företag. Hur hanterar de sina många och långa avtal? Vad behöver de för att komma framåt?

Tid: Den 23 mars kl. 8:05-8:50
Plats: Online via Teams