Tekniska lösningar för optimering av kontor och arbetsplats

Tekniska lösningar för optimering av kontor och arbetsplats

Framtidens arbetsplatsstrategier går igenom en snabb förändringsprocess och hur kan företagen på ett bra sätt använda sig av tekniska lösningar för att förstå behoven för att kunna optimera kontoren och arbetsplatsen?

CBRE Workplace och Infogrid kommer att berätta om hur företagens arbetsplatsstrategier genomgår en förändringsprocess för att möta de anställdas önskemål om hybrida arbetsplatser. Behovet av att kunna mäta hur kontoret nyttjas och hur man ska anpassa sina lokaler efter det nya normala har ökat drastiskt de senaste åren. För att företag ska få relevanta beslutsunderlag ställs det höga krav på teknologin och dess precision för att kunna mäta och analysera hur arbetsplatsen nyttjas. Vi kommer även dela med oss av några olika exempel på kundlösningar som kan hjälpa företag och fastighetsägare som funderar på att investera i IoT.

Vi avslutar med en frågestund där vi välkomnar frågor, synpunkter och egna erfarenheter inom detta högst aktuella ämne.

Under 2023 planerar CBRE och Infogrid tillsammans att hålla en serie av webinarier, frukostmöten och presentationer där vi kommer att utifrån ett ESG ramverk diskutera hur vi kan hjälpa kunder med att integrera arbetsplatsstrategi, fastighetstjänster och IoT teknologi.

Detta möte fokuseras på S:et i ESG och hur våra tjänster kan bidra till ett ökat välmående för kundens medarbetare samt skapa bättre beslutsunderlag för att optimera och effektivisera arbetsplatsen för era medarbetare.

Presentationen kommer att hållas av Fatima Liljegren, Head of Workplace Sverige, och Lovisa Mörner Norraeus, Infogrid Nordics.

 

Välkomna till detta gemensamma webinar arrangerat av CBRE och Infogrid

Plats:  TEAMS
Tid: 8 mars, kl 8:00-8:50