Hur skapar vi hälsofrämjande arbetsplatser?

Hur skapar vi hälsofrämjande arbetsplatser?

https---cdn.evbuc.com-images-72972501-282465719428-1-original.20190916-080704
Välkommen till en spännande interaktiv och lärorik workshop om hälsofrämjande arbetsplatser

I samband med årets Nordic Workplace-konferens bjuder vi till workshop om hälsofrämjande arbetsplatser.

Det finns stora utmaningar kring hälsa och välmående, liksom ökade livsstilssjukdomar och sjukvårdskostnader och ökad mental ohälsa. Att skapa en hälsofrämjande arbetsplats är mycket mer än bra luftkvalitet, höj- och sänkbara skrivbord och ett friskvårdsbidrag. Det handlar om ett holistiskt angreppssätt som har fokus på den fysiska, digitala och psykosociala arbetsplatsen.

Evelien Wanders-Plijter och Yvette Tietema är båda arbetsplatsstrateger och förändringsledare usprungligen från Holland, där Yvette fortfarande har sin bas. Evelien arbetar på Tenant & Partner och Yvette på YNNO. Evelien är specialiserad inom hälsofrämjande arbetsplatser och hon har bland annat studerat miljöpsykologi. Yvette är specialiserad inom akustik, neurovetenskap och hur människor påverkas av sin omgivning. Tillsammans kommer Evelien och Yvette under workshopen dela med sig av sin kunskap och insikter om hälsofrämjande arbetsplatser på ett interaktivt sätt.

  • Start 07:30 med frukost och mingel
  • 08:00-09:30 Inspirationspresentation och Workshop
  • 09:30 Visning av Tenant & Partners kontor och hälsofrämjande arbete för de som önskar

Var: Tenant & Partner, Norr Mälarstrand 14
När: 24 oktober 07.30-09.30

Läs mer och anmäl dig här!