Hur utvecklas kontorsmarknaden i höst?

Hur utvecklas kontorsmarknaden i höst?

Hur ser utvecklingen ut för kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg och Malmö framöver givet stigande räntor, en hög inflation och ett skenande kostnadsläge? Till detta kommer nya arbetssätt där många medarbetare jobbar utanför kontoren. Hur stabil är kontorsmarknaden och vad gör fastighetsägare och hyresgäster för att möta dessa utmaningar?

Välkommen till digital frukostträff där Anders Hansén, ansvarig för CBRE Occupier Service, ger sin syn på kontorsmarknaden och ger en inblick i hur fastighetsägare och hyresgäster resonerar och agerar.

Tid: 6 oktober kl 8:05-8:45
Plats: Teams