IFMA nätverksträff – Co-working workspaces – ökad efterfrågan av flexibilitet, kunskapsdelning & affärsnytta

IFMA nätverksträff – Co-working workspaces – ökad efterfrågan av flexibilitet, kunskapsdelning & affärsnytta

coworking

Digitaliseringen skapar en disruptiv utveckling som kullkastar det mesta i vår värld.

Konsekvenserna för företags behov av kontor, mötesplatser och inspirerande arbetsmiljö är därför också stora:

    • Alltfler företag önskar korta flexibla hyreskontrakt, även de stora företagen
    • Alltfler företag önskar en inspirerande arbetsmiljö som får medarbetare att komma till jobbet och som attraherar och behåller talanger
    • Alltfler företag ser att det är i nätverk man utvecklar sin ide och sin verksamhet och värdesätter kunskapsdelning och kontaktskapande.

Därför växer nu hela kategorin ”kontorshotell” men allra mest växer s k co-working workspaces upp som svar på denna ökade efterfrågan.

I USA är 27% av alla kontorskvadratmeter hyrda av mellanhänder av typen kontorshotell. I UK är siffra 18, i Benelux 3 och i Norden 1%.  Om vi går mot samma utveckling som UK har vi en 18-faldig tillväxt framför oss.

Vad innebär detta?
Hur skiljer sig koncepten åt och vad är den stora nyttan?

Göran Garberg, CEO på United Spaces berättar om deras filosofi kring co-working och vilka möjligheter den ger.

När: 24 mars kl 7.50-9.00
Var: Online

Varmt välkomna!