IFMA nätverksträff – Framtidens digitaliserade arbete och kontor

IFMA nätverksträff – Framtidens digitaliserade arbete och kontor

IFMA välkomnar till nätverksträff hos Vasakronan med Kairos Future och Palorial om Framtidens digitaliserade arbete och kontor.

Under slutet av 2015 ställde vi, Kairos Future och Palorial, oss frågor kring aktivitetsbaserat arbete och digitalt arbete i kombination. Vad gör sådant arbete effektivt, engagerande och framgångsrikt? Vilket ledarskap är tillämpligt? Utifrån farhågor om digital stress, hur ser ett gott digitalt arbetsklimat ut? Sagt och gjort. Vi gjorde en studie under 2016, tillsammans med våra samarbetsparter Kinnarps, Midroc, Newsec och Vasakronan. Nu har du möjlighet att ta del av de övergripande resultaten.

Under eventet presenteras en studie som genomfördes under 2016 av Palorial och Kairos Future i samarbete med Vasakronan, Kinnarps, Newsec och Midroc. 1028 kontorsarbetare i Sverige har tillfrågats om aktivitetsbaserat arbete och digitalt arbete i kombination. Vad gör sådant arbete effektivt, engagerande och framgångsrikt? Vilket ledarskap är tillämpligt? Hur ska fysiska miljöer fungera? Deltagare får ta del av övergripande resultat samt möjligheten att ladda ner rapport och presentation.

Plats: Vasakronan, Rådmansgatan 16, Triangeln, Malmö
Tid: 20 mars kl 8:00-9:00, frukost serveras från kl 7:30

Efter träffen finns möjlighet till rundtur i Vasakronans aktivitetsbaserade kontor för de som vill.

  Välj Events:  MedlemEj Medlem

  Bakgrund till studien:

  Den naturliga utgångspunkten för studien var det befintliga kontoret som lokal, plats och arbetsmiljö. Men vi stannade inte där, vi ser att nya kontorslösningar kommer, att den digitala arbetsplatsen “invaderar” kontoret och att nya arbetssätt måste etableras.

  En fråga som funnits med är huruvida kontoret är på dekis? Svaret på den frågan är ett tydligt Nej, åtminstone om vi talar om “det nya kontoret”. Utifrån nya behov och arbetssätt är kontoret på uppgång är vår slutsats.

  Vi är på väg in i ett nytt paradigm – tankesamhället. Om den gamla tidens råvaror var materiella, som omsattes till produkter i fabriker, så är dagens råvaror information, data och kunskap. När innovation och nyskapande blir allt viktigare, blir den nya konkurrensfördelen inte bättre maskiner utan bättre förmåga att tänka. Att tänka nytt, att tänka ut nya kombinationer av tillgänglig information och att formulera nya innovationer och koncept. Att tänka ensamt är svårt – att tänka tillsammans är både effektivt och lustfyllt. Kontoren blir därför naven i tankesamhället och kontoren blir avgörande konkurrensfördelar för att attrahera nya medarbetare, att skapa nya idéer och att utveckla nya produkter och tjänster. Vi menar att övergången till tankesamhället möjliggörs av kontoren och digitalisering i en fruktbar kombination! Vad tror du?

  Location: Malmö