IFMA nätverksträff – presentation av årets FM innovation

IFMA nätverksträff – presentation av årets FM innovation

2019-11-05_601b6951-db5b-440d-bc69-be200bf99089

Vi får nu möjligheten till att träffa vinnarna av årets FM innovation: Coor Smart Ambience!
Coor Smart Ambience är en administrationsfri och legalt säkrad plattform för bra och profilerat ljud på arbetsplatser. Innovationen möter behovet av att skapa profilbyggande och upplevelsehöjande ljudmiljöer med en bekymmersfri och legalt säkrad lösning. En satt ljudprofil kommer ständigt att uppdateras och kompositörer får en mer rättvis ersättning och ersätts även direkt. Den kundanpassade lösningen hjälper till att stärka varumärket och öka välbefinnandet.

Coor kommer även berätta om hur de jobbar med innovation i allmänhet och hur de hjälper kunder på deras förändringsresa. Coor SmartAmbience är en lösning för hur vi vill bidra till mer upplevelsebaserade arbetsplatser. Konsulterna inom Coor Advisory hjälper kunder med alla typer av strategisk utveckling av arbetsplatsen där fokus för 2020 är just upplevelse och välmående.

Var: Online
När: 24:e april kl 8.30-9.30