IFMA nätverksträff – Studiebesök hos Malmö Högskola

IFMA nätverksträff – Studiebesök hos Malmö Högskola

IFMA Nätverksträff – studiebesök hos Malmö Högskola

Malmö Högskola samlar verksamheten på Universitetsholmen i nya moderna miljöer, vilket har lett till Samlad verksamhet, Stärkt profil och Bättre nyttjande av lokaler.

Fastighetschefen Birgitta Wickman som har varit med från början i projektet berättar om Niagara och processerna kring byggandet av huset. Agnes Jensen Carlén pratar om inredningskonceptet på Niagara och Per Bjurnemark berättar om Facility Service på Malmö Högskola.

Samlad verksamhet.  Vi får ett samlat stadscampus – som bidrar till att skapa möten mellan studenter från olika program och kurser och medarbetare från olika fakulteter.

Stärkt profil.  Niagara förmedlar bilden av en livskraftig högskola, präglad av nytänkande och öppenhet. Profilbyggnaden tydliggör därmed vårt varumärke.

Bättre utnyttjande av lokaler. Niagara innebär ett viktigt steg i en lokalplaneringsprocess som minskar högskolans lokalyta. Kostnaderna för våra lokaler är högskolans näst största utgiftspost (efter löner) och vi behöver arbeta aktivt med att reducera lokalkostnaderna för att frigöra resurser för strategiska satsningar på forskning och utbildning.
Vi har efter inventering och med ett förbättrat gemensamt bokningssystem kunna göra omflyttningar, med resultatet att högskolan då kunde lämna tre hus med en sammanlagd lokalarea om ca 15 500 kvadratmeter.

Välkomna!

    Välj Events:    MedlemEj Medlem

    Location: Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö