IFMA nätverksträff – Ulleråker

IFMA nätverksträff – Ulleråker

Välkommen till vårens sista IFMA frukostmöte där Uppsala kommun berättar om Ulleråkers historik samt om utvecklingen som pågår och förvaltningen i nuläget.

40c4bf7e-5900-451b-beb0-bc5f56669544

Solen skiner och sommarvärmen har kommit på besök. Än så länge är det dock en bit kvar av våren och inte minst, vårens sista IFMA-frukost. Som terminsavslutning ska vi få veta mer om det som planeras för utvecklingen av Ulleråker. Som många nog känner till är Ulleråker ett av landets största stadsutvecklingsprojekt. Här planerar Uppsala kommun en tät och klimatsmart stadsdel med 7 000 nya bostäder och service. Visionen är att Ulleråker ska bjuda på en mix av stad och natur och vara en modern stadsdel på historisk mark där ett hållbart liv är enkelt att uppnå.

Planprogram för Ulleråker antogs 2016. De två första detaljplanerna är planerade för beslut i kommunfullmäktige den 28 maj. När vi ses första veckan i juni är alltså utvecklingen av Ulleråker högst aktuell och det arbete som pågår är mycket intressant för alla oss som bor och verkar i Uppsala.

Uppsala kommun är värdar för träffen och kommer presentera både information om Ulleråkers historik och om utvecklingen som pågår och förvaltningen i nuläget.

Varmt välkomna!

Var: Ulleråkersvägen 40 D, Hospitalet Frödingesalen
När: Torsdag 7 juni, kl. 7.30-9.00
Värd: Uppsala kommun

Anmäl dig genom att trycka här!

Vänligen meddela receptionen@ahlford.se om du anmält dig men inte kan närvara.