IFMA Svenska kyrkan

IFMA Svenska kyrkan

Välkommen till IFMA nätverksfrukost

Den här gången är temat för träffen Svenska kyrkan som fastighetsägare generellt och mer specifikt det stora arbete som lagts ned med implementering av ett nytt fastighetsregister. Svenska kyrkan är inte en fastighetsägare som “alla andra” och förvaltar en mängd mer eller mindre speciella objekt med särskilda krav. Detta ställer givetvis också stora krav på organisationen och förvaltningen. Vi kommer även att få en presentation kring utmaningen att driva förändringsprojekt i en stor rikstäckande organisation med +600 ekonomiska enheter, 13 regionala verksamheter och där det inte finns en koncernchef som “pekar med hela handen”.

Varmt välkomna!

Var: Svenska kyrkan, hörnet Sysslomansgatan 4
När: Torsdag 28 mars, kl. 7.30-9.00
Värd: Svenska kyrkan

Vänligen meddela receptionen@ahlford.se om du har anmält dig men inte kan närvara.