IFMA Nätverksträff

IFMA Nätverksträff

IFMA Nätverksträff – Presentation av EY:s Real Estate & Facilities Management (REFM)

Inbjudan till presentation av EY:s Real Estate & Facilities Management (REFM) Outsourcing Point of View 2016

Under förmiddagen hos EY kommer du att få möjlighet att ta del av insikter från EYs REFM point of View 2016 med frågeställningen ”Does your workplace outsourcing create value beyond savings?”

Ni kommer att få ta del av marknadens senaste trender, affärsmodeller för den nya ekonomin och en tydlig bild av hur utvecklingen på denna spännande marknad kommer att påverka just ert företag. EY:s REFM Point of View kommer ut vartannat år och i år lanseras studien för första gången globalt eftersom den är genomförd tillsammans med globala, regionala och lokala thought leaders från köpare, leverantörer, inköpare, konsulter, advokater, det svenska näringslivet och flera av världens ledande opinionsbildare inom outsourcing.

Presentationen kommer att genomföras av EYs egen thought leader Magnus Kuchler och du kommer att få möjlighet att ta med en egen printad version av EY:s REFM Point of View 2016 hem.

  Välj Events:  MedlemEj Medlem

  Välkomna!

  Bakgrund: Facilities Management-marknaden har förändrats och förnyats många gånger om under de senaste decennierna men sättet att strukturera Facilities Management-affärer har inte skiljt sig speciellt mycket mellan industrier och organisationer under senare år. Det klassiska tillvägagångssättet baserat på konkurrensutsättning, transaktionsbaserade affärsmodeller och transaktionsbaserade kontrakt har allt som oftast varit den modell som använts. Eftersom världen har genomgått stora förändringar med t.ex. globalisering och finansiella kriser har ofta kostnad varit det värde man som köpare eftersträvat. Dock är branschen för närvarande under stor förändring. Facilities Management har i stor utsträckning haft operationellt och taktiskt fokus och affärerna har under det senaste decenniet levererat rejält på företagens bottenlinjer. Detta har fungerat bra men i takt med ökade krav på bidrag till företags topplinjer, innovation, transformation och reduktion av den totala kostnadsstrukturen kan man inte längre strukturera affärerna på samma sätt. Det klassiska tillvägagångssättet har enligt EY:s studie flertalet brister och begränsningar sett till den nya ekonomins krav. Strategiska komplexa affärer som REFM outsourcing ofta är genomförs allt oftare i en snabbrörlig global verklighet där önskade resultat är ”en ny REFM operating model”, till ”Ökat värde till användarna av FM tjänsterna”, ”Radikal kostnadsreduktion genom innovation”, ”En strategisk partner som hjälpa oss att transformera hela vårt företags sätt att arbeta”, ”Driva tillväxt genom en attraktiv och innovativ arbetsplats” eller ”Vi vill bli ett mer snabbrörligt och flexibelt företag med hjälp av REFM”. En av slutsatserna är att man helt enkelt inte kan använda samma gamla affärsmodeller som grundar sig på att handla upp s.k. commodities för att uppnå dessa värden.

  Man får vad man köper, och hur man köper är helt avgörande. Eftersom trenden indikerar ägarskap av CXO:s, en högre strategisk höjd och mer komplexitet genom ytterligare integration av Real Estate och Facilities Management blir områden som ”Competitive and attractive workplace concepts”, ”Analytics and digital transformation” och ”Moving from buying activities to buying competive advantage through true strategic partnerships that create win-win solutions” väldigt tydliga.

   

  Location: EY, Torggatan 4, Malmö