Introduktion till CSRD och hållbarhetsstandarder

Introduktion till CSRD och hållbarhetsstandarder

Med start från och med räkenskapsåret 2024 kommer den lagstadgade hållbarhetsrapporten att utvidgas utifrån reglerna i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Vi kommer i detta webinar ge en introduktion till CSRD och hållbarhetsstandarderna som man kommer behöva rapportera på: European Sustainability Reporting Standard (ESRS).

Mer specifikt går vi igenom:
– Vad CSRD innebär, när börjar det gälla samt för vilka
– Dubbel väsentlighetsanalys, vad innebär detta och hur påverkar det omfattningen av hållbarhetsredovisningen
– Övergripande vad ESRS är, dess struktur och vilka de olika standarderna är
– Nästa steg och hur tidschemat ser ut framåt
– Vad finns det för risker och vad man kan börja med redan nu för att vara så förberedd som möjligt

CSRD står för Corporate Sustainability Reporting Directive och är ett nytt EU-direktiv för hållbarhetsrapportering.
Direktivet innebär att företag och organisationer kommer att rapportera enligt europeiska hållbarhetsstandarder som heter European sustainability reporting standards (ESRS). Syftet med direktivet är att öka tillgången till information om hur företag påverkar människor och miljö samt hur företag påverkas av hållbarhetsfrågor. Den nya standarden ska även resultera i jämförbar, tillräcklig och kvalitativ information från företagen om på vilket sätt de påverkar människor, miljön och klimatet. CSRD kommer implementeras successivt utifrån storlek på bolag med start från räkenskapsåret (RÅ) 2024.

Plats: Online
Tid: 9 maj kl 8:00-8:50