Live Webinar: Hur Facility Management bidrar till företagets ESG

Live Webinar: Hur Facility Management bidrar till företagets ESG

Hur påverkar ESG Facility Management? 38 % av de globala koldioxidutsläppen tros komma från byggnader. Därför spelar Facility Management en viktig roll i hållbar utveckling och kan i hög grad bidra till att minska företagets koldioxidavtryck.

För att få igång samtalet om fastigheternas bidrag till företagets ESG (miljö-, samhälls- och företagsstyrning) sammanför Planon en expertpanel torsdagen den 3 mars kl. 16.00 (CEST) för att svara på frågor som kan hjälpa dig att få igång detta samtal inom din organisation. Panelen består av Peter Ankerstjerne (Planon och IFMA), Nathalie Perrier (Schneider Electric), Dean Stanberry (IFMA), Juliana Beauvais (IDC) och Yvette Watson (PHI Factory och The 2B Collective).

Du kan även skicka frågor som du vill att panelen ska diskutera under detta rundabordssamtal. Registrera dig även om den här tiden inte fungerar för dig, så skickar Planon inspelningen till dig i efterhand.