Medlemsmöte

Medlemsmöte

IFMA Sverige bjuder in till medlemsmöte.

IFMA Sverige har under flera år haft dialog med Globala IFMA om att Sveriges medlemmar ska få likvärdigt medlemskap som övriga Chapters inom Globala IFMA.

Ett avtal om globalt medlemskap är nu klart för beslut och detta avtal leder till att IFMA Sveriges medlemmar blir fullvärdiga internationella medlemmar. Det innebär också att IFMA Sverige behöver uppdatera sina lokala stadgar för att bli kompatibla med den internationella organisationens stadgar.

En ändring av föreningens stadgar kräver beslut på två möten varav det ena är på detta medlemsmöte. Reviderade stadgar samt avtal för internationellt medlemskap förslås för beslut på medlemsmötet 15 april samt årsmötet 22 april 2021.

IFMA Sverige välkomnar därför alla medlemmar på medlemsmöte där vi bland annat övergripande presenterar det internationella medlemskapet samt genomgång av avtal och stadgar för beslut.

Datum: 15 april
Tid:
15:00 – 16:00

Plats: Online

På grund av rådande omständigheter kommer medlemsmötet 2021 äga rum online och för vår planering är vi tacksamma om du anmäler dig i god tid, dock senast 12 april 2021.