Nordic Workplace Evolution Summit 2018

Nordic Workplace Evolution Summit 2018

2018-11-06Organizational & Digital Transformation – how to achieve your goals

Att få tillgång till nya moderna arbetsmetoder i kombination med de senaste kraftfulla digitala lösningarna gör det möjligt för organisationer att förändra arbetsplatsen och sättet att effektivisera, vilket leder till ökad produktivitet och lönsamhet. Under dagen kommer du att lyssna till talare som delar med sig av sin förändringsresa. Deras erfarenheter, framgångsfaktorer och utmaningar. Fokusområden:

– Så skapar du en agil organisationskultur som är öppen för förändringar
– Hur du skapar nya arbetssätt för ökad produktivitet & lönsamhet
– Hur du planerar, introducerar och genomför en Activity Based Workplace (ABW) strategi och får med alla på tåget.
– Så väljer du de rätta digitala lösningarna för din organisation
– Så kommer Robotar och automatiseringar att förändra arbetsplatsen och sättet vi arbetar på
– Hur du får en mer dynamisk arbetsmiljö och samverkan mellan avdelningarna med nya samarbetsmetoder och digitalisering för att få alla i verksamheten att jobba mot samma mål

Du kommer att få ta del av följande case studies:

CASE STUDY – Danmark
Digital Transformation in the workplace (Digital transformation på arbetsplatsen)
Nana Bule, COO & CMO, Microsoft Denmark.

CASE STUDY – Norge
How you can create an innovative company culture and increase productivity, quality and job satisfaction
Christoffer Hovde (Hur du kan skapa en innovativ företagskultur och öka produktiviteten, kvaliteten och arbetsglädjen)
Global People Movement Lead, Telia Company

How to effectively introduce and use Robotics and Process Automation (RPA) in an office environment (Hur du effektivt introducerar och använder Robotics och Process Automation (RPA) i en kontorsmiljö)
Per-Arne Nilsen
Head of Robotics, Telia Norway

CASE STUDY – Sverige
Challenges and oppertunities when introducing an Activity Based Workplace (ABW) strategy (Utmaningar och möjligheter när man introducerar an aktivitetsbaserad arbetsplatsstrategi (ABW))
Pia L. Stider
Senior Consultant (former HR Strategist at Försäkringskassan)
UClarity

Expertanförande:
An International outlook – Workplace strategies and trends (En internationell utblick – Arbetsplatsstrategier och trender)
Jeffrey Scott Saunders
Copenhagen Institute for Future Studies (CIFS

 

Som IFMA medlem får du 20%  i rabatt på anmälan – använd koden: IFMA20DIC

Vill du titta närmar på agendan eller boka din plats:

http://workplacesthlm.com/app/netattm/attendee/page/68589

LinkedIn