Ser framtiden ljus ut i Göteborg?

Ser framtiden ljus ut i Göteborg?

Göteborg har som mål att skapa 120.000 fler jobb till 2035.
I centrala Göteborg skall man bygga så mycket som ett helt Halmstad i storlek.
Är det sant att Göteborgs regionens företag satsar mer FOU pengar än Stockholmsregionen.
Varför fick Göteborg en batterifabrik och inte Norrland som har billigare el.
Kan Göteborg vara en testbädd för nya FM tjänster?

Vad behöver utvecklas inom FM-branschen för att gå hand i hand/stödja denna stadsutveckling?

Detta och lite till kommer Torbjörn Kvarefelt från Göteborgs stads näringslivskontor, Business Region Göteborg tala om.

Tid: 23 november kl Presentation k 8-9 med frukost från kl 07:30
Plats: UNITED SPACES LINDHOLMEN at Uni3, Pumpgatan 1

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Vi ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.