IFMA – Skattefrågor för fastighetsägare

IFMA – Skattefrågor för fastighetsägare

Välkommen till IFMA frukostmöte som denna gång har fokus på skattefrågor för fastighetsägare. Den 30 mars 2017 presenterade den så kallade paketeringsutredningen sitt förslag till nya regler för beskattning av fastighetstransaktioner. Martin Ekdahl och Anders Jorlin från PwC går igenom utredningens förslag och lämnar sina tankar kring dess genomförbarhet samt möjliga effekter.

Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet ändrades vid årsskiftet. Det innebär förändringar i tillämpningen för bland annat fastighetsägare samt byggföretag och andra som utför arbeten på byggnader, konstruktioner eller maskiner och utrustning som installerats i sådana. Martin och Anders kommer med anledning av detta diskutera det nya fastighetsbegreppets betydelse för reglerna om byggmoms.

Anmäl dig genom att följa länken “Anmäl dig här” längre ned i inbjudan. Vänligen meddela receptionen@ahlford.se om du får förhinder och inte kan närvara efter att du har anmält dig.

Var: PwC, Klostergatan 9, S:t Per Gallerian
När: Torsdag 27 april, 7.30-9.00
Värd: PwC Uppsala

För mer info och anmälan se här

Varmt välkomna!

cherryblossoms headerskattefrågor för fastighetsägare

Location: Uppsala