Skydda din digitala arbetsplats

Skydda din digitala arbetsplats

Ett dataintrång kostar i genomsnitt 30 miljoner SEK inom Skandinavien (Ponemon Institute). 9/10 cyberattacker börjar genom ett enkelt phising mejl. Dagligen kan vi läsa om stora ransomeware attacker, nu senast på Coop. Utöver de externa hoten uppger PwC i sin årliga Nordic Cyber Crime Survey 2020 att den ovetande medarbetaren står för ca 64% utav de största cyberhoten mot svenska organisationer.

Att det är viktigt att skydda den digitala arbetsplatsen är självklart för de flesta men vad ska man tänka på, framförallt när arbetet mer och mer sker digitalt?

I denna presentation kommer vi prata övergripande om den digitala säkerheten och vad som är viktigt att känna till. Vi tar avstamp i de tre viktigaste delarna för företag och organisationer att skydda: identiteten, enheter och informationen.

Varmt välkomna!

Presentatörer: Bjanka Colic och Daniel Brav från Diwo
Datum:
20 januari
Tid: 08.05-08.55
Plats:
Online