Vikten av att anpassa FM avtalen utifrån nya spelregler

Vikten av att anpassa FM avtalen utifrån nya spelregler

Nya spelregler, hur anpassar ni era FM avtal för att säkerställa att er verksamhets behov är tillgodosedda på bästa sätt över tid?

Pandemin har satt fokus på det mänskliga perspektivet och bidragit till det hybrida arbetslivet, omvärldsläget med krig i Europa ger osäkerhet, inflation och leveransproblematik, för att nämna några nya spelregler. Det har aldrig varit viktigare att ha överenskommelser som ger handlingsfrihet för att möta utmaningar och möjligheter, och det görs bäst tillsammans i partnerskap.

Under nätverksträffen ger vi vår syn och tips på hur ni kan skapa de rätta förutsättningarna för att ge följsamhet, flexibilitet och skalbarhet som skapar trygghet för båda parter och säkrar att leveransen både förblir relevant över tid och dessutom utvecklas.

Presentation och diskussion med Monica Trolle, Fredrik Justesen och Tina Ingvarsson

Välkommen!

Plats:
Tenant & Partner Norr mälarstrand 14

Tider:
2 februari 2023
Fika från 15:30
Presentation 16:00-16:40
Avslutande frågestund och diskussion 16:40-17:30