Webinar: Svenska FM marknadens påverkan av covid-19

Webinar: Svenska FM marknadens påverkan av covid-19

Vi samlar just nu information och försöker skapa oss en förståelse för hur Covid-19 påverkar den svenska FM marknaden!

Genom en enkät som personer och organisationer besvarar ska det ge oss en bild hur det kortsiktigt påverkat när den svenska marknaden lamslås med permitteringar men också i det längre; hur funderar man framåt och hur kommer det nya “normala” att se ut.

Resultatet presenteras genom ett webinar den 15 april kl 08.30-09.00.

Har du inte besvarat enkäten så kan du göra det här>>