Working Lab – en byggnad med hållbarhet i sitt DNA.

Working Lab – en byggnad med hållbarhet i sitt DNA.

Välkommen på ett studiebesök på Akademiska Hus den 10 maj!

På Chalmers Campus Johanneberg ligger Akademiska Hus kontorshus som ända från planeringsstadiet haft som mål att testa och utveckla hållbara lösningar och minimera klimatpåverkan. Resultatet, A Working Lab, är en byggnad som samtidigt är en innovationsarena med själva byggnaden som labbänk. Under byggtiden drevs 16 parallella innovationsprojekt som utforskade bland annat klimatsmart och energieffektiv teknik, utekontor och hur man kan utforma ytor för att främja samverkan. Miljöbedömningar har gjorts inför alla materialval och byggnaden är certifierad Miljöbyggnad Guld. Lunchrestaurangen i A Working Lab drivs enligt konceptet att inget ska slängas varken från kök eller tallrik och innemiljön är utformad med materialval och mycket växter för att skapa en god och hälsosam arbetsmiljö. A Working Lab har helt enkelt hållbarhet i sitt DNA.

Henrik Mortensen


A Working Lab – Ett nytt sätt att jobba 

A Working Lab vid Johanneberg Science Park på Chalmers campus Johanneberg, är ett helt nytt sätt för företag, samhälle och akademi att mötas över kompetenser och yrkesroller. Här erbjuds olika typer av kontorsytor, gemensamma mötesrum, innovativa konferensmiljöer och servicetjänster för företag som vill arbeta mitt i en samverkansarena för samhällsbyggnad.​

Under hösten 2019 färdigställdes kontorshuset och innovationsarenan A Working Lab. Den nya byggnaden är gestaltad av Akademiska Hus i samverkan med Tengbom Arkitekter som också har projekterat byggnaden. Det är en fysisk länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Tillsammans med fastigheterna på platsen möjliggörs en intensiv  kunskapsmiljö som ger förutsättningar för nya företag och organisationer att etablera sig i anslutning till Chalmers. ​

Datum: 10 maj

Tider
Frukost ca 08.00-08.30
Presentation ca 08.30- 09:00
Rundvandring i huset ca 09:00-09:30

Besöksadress:
Sven Hultins Plats 5
412 48 Göteborg

Välkommen!