Workshop om GDPR ur ett FM perspektiv

Workshop om GDPR ur ett FM perspektiv

Under de nätverksträffar om GDPR som IFMA arrangerat i Uppsala, Göteborg, Malmö och Stockholm har deltagarna haft mycket frågor och funderingar angående GDPR ur ett FM perspektiv. Under en timmes seminarium är det svårt att täcka in alla de frågor som finns och IFMA bjuder därför in till en fördjupande workshop på 3 timmar ledd av Marit Lindberg. Marit är advokat, specialiserad inom GDPR med erfarenhet från fastighetsbranschen och FM, och har hållit i de tidigare nätverksträffarna om GDPR. Under denna unika workshop kommer ni kunna få förslag på lösningar på era specifika problemställningar och utmaningar och få en chans att diskutera dessa tillsammans med Marit och andra i FM branschen.

Internet-of-things, Big Data och GDPR:
Liksom andra branscher har även vi, inom FM, de senaste åren fått utökade möjligheter att arbeta med information och digitala verktyg för att utvärdera och utveckla våra tjänster och leveranser gentemot brukare och kunder. Exempelvis har nätverkskopplade sensorer och Big Data gett oss möjlighet att genom statistik erhålla och verifiera kunskaper om beteenden och användandet av kontorens miljöer och funktioner. Detta har i sin tur gett oss möjlighet att effektivare förvalta och utveckla våra brukares och kunders arbetsmiljöer, både ur kvalitets- som produktivitetshänsyn.

Införandet av GDPR-reglerna ställer nya krav på oss, både som bransch som enskilda aktörer. Vi måste helt enkelt ställa oss en rad frågor för att förstå vilket förhållningssätt vi måste ha till information och informationsinsamlande framöver.

Exempel på frågor att diskutera under workshopen är:

– Kan vi fortsätta att samla in användarstatistik från våra egna och kunders arbetsplatser även efter införandet av GDPR?
– Om så hur ska jag som arbetsgivare, uppdragstagare och tjänsteleverantör förhålla oss till det, praktiskt som juridiskt?
– Vilka praktiska påföljder blir detta för vårt arbete med arbetsmiljöutveckling och leveranser av FM-tjänster?
– Måste vi ha samtycken till all information?
– När slutar en personuppgift att vara personuppgift (dvs när upphör GDPR:s tillämpning)?
– Statistik som samlas in anonymiseras ofta i något skede – hur påverkar det hanteringen av sådan data?
– Vad måste man som beställare tänka på i avtalsrelationen med leverantören av sådana FM-tjänster?

Innan workshopen får du gärna skicka in dina egna frågor, problemställningar och utmaningar till info@ifma.se så att vi kan bygga workshopen på dessa frågeställningar.

När? 26e april
Var? Hotel Birger Jarl
Kostnad? 1500sek/person för deltagande i workshopen och fika.

Schema:

8:30 – 9:00 frukost och mingel
9:00 – 9:30 dragning
9:30 – 11:00 Workshop
11:00 – 12:00 Genomgång och diskussion

En anmälningsbekräftelse med inbetalningsuppgifter kommer skickas på mail!