Externt event

The Experts’ Assessment Vol. 2 Report Launch

The results from IFMA’s Experts’ Assessment test real-time Delphi survey point toward significant future shifts in how organizations operate. The […]

World Workplace Europe 2023

World Workplace Europe is the largest and most well-respected conference for facility management and related stakeholders in the region. Held annually, World Workplace Europe facilitates idea-sharing and knowledge-exchange between professionals who support and sustain the built environment to ensure smarter, more efficient, healthier, sustainable and safer facilities.

Förenklad hantering och återbruk av befintliga material

En digital plattform/tjänst som förenklar hantering och återbruk av befintliga material, möbler och andra inventarier. På Nordic Workplace den 25 oktober delades […]

Frukostmöte hos Ecophon

Välkommen till ett frukostseminarie hos Ecophon i Hyllinge den 14 mars. Denna morgon kommer ni att förstå hur man påverkar […]

Förenklad hantering och återbruk av befintliga material

En digital plattform/tjänst som förenklar hantering och återbruk av befintliga material, möbler och andra inventarier. På Nordic Workplace den 25 […]

Vikten av att anpassa FM avtalen utifrån nya spelregler

Nya spelregler, hur anpassar ni era FM avtal för att säkerställa att er verksamhets behov är tillgodosedda på bästa sätt […]