Göteborg

goteborg-eventbild3

Besök hos Deloitte i Göteborg – uppföljning av ABW

Det aktivitetsbaserade arbetssättet ABW − activity-based working − blir allt vanligare. Alla Deloittes kontor är, i den omfattning det är möjligt, klient-och […]

NCC:s och Volvo:s utmaningar och lösningar för den hållbara staden

Hållbar stadsutveckling: samverkan, utmaningar och lösningar hos NCC och Volvo. Tillsammans med NCC och Volvo vill vi på IFMA Sverige […]