Göteborg

Förenklad hantering och återbruk av befintliga material

En digital plattform/tjänst som förenklar hantering och återbruk av befintliga material, möbler och andra inventarier. På Nordic Workplace den 25 oktober delades […]

Förenklad hantering och återbruk av befintliga material

En digital plattform/tjänst som förenklar hantering och återbruk av befintliga material, möbler och andra inventarier. På Nordic Workplace den 25 […]