IFMA Nätverksträff

Panelssamtal; Tillbaka på kontoret

Under ett års tid har vi diskuterat det nya normala och hur det kommer bli när vi kommer tillbaka till kontoret men vi vet fortfarande inte. Vi har uppskattningar och planer men saknar fakta.