Karlstad

Facility management ur ett tjänsteperspektiv, 7.5 hp

Tjänsteutveckling och utformning av strategier och för Facility Management Karlstads universitet samverkar i utbildningen med IFMA, International Facility Management Association, […]

FACILITY MANAGEMENT UR ETT TJÄNSTEPERSPEKTIV, 7.5 HP

Rabatt på kurskostnaden för IFMA medlemmar. Sista anmälningsdag 16 januari! IFMA OCH KARLSTADS UNIVERSITET I SAMVERKAN Karlstads universitet samverkar i […]