Malmö

savethedate

SAVE THE DATE – Facility Nordic

Facility Nordic-dagen är en konferens för dig som ansvarar för ditt företags facility- och verksamhetsnära service. Här kommer du att […]

malmo-eventbild

Besök hos Deloitte i Malmö – uppföljning av ABW

Det aktivitetsbaserade arbetssättet ABW − activity-based working − blir allt vanligare. Alla Deloittes kontor är, i den omfattning det är möjligt, klient-och […]