Online

Social hållbarhet- Panelsamtal

Hållbarhet är ett av IFMAs fokusområden för 2023 och i dagens panelsamtal tittar vi på en aspekt; social hållbarhet. Social hållbarhet är idag ett vanligt begrepp vi använder oss av, men vad innebär det? Vi har bjudit in representanter från både leverantörer och beställare som jobbar mycket med social hållbarhet för att höra vad de lägger in i begreppet jadajada

IFMA Sverige årsmöte 2023

IFMA Sverige bjuder in till årsmöte den 25 april och välkomnar våra medlemmar att delta. På årsmötet får du ta […]