OVER

The Power of Data – How an invisible ecosystem can create visible change

A smart office is a workplace where modern technology enables employees to work more efficient and uninterrupted. By removing activities that drain time and energy, smart office solutions lets employees focus on what really matters.
Fagerhult and Sony are enablers for many possibilities within the era of Datafication.

Digitalisation as the enabler of hybrid work

The future workplace’ is a topic which has been regularly discussed in recent years. With the pandemic accelerating the shift […]

Behövs FM i nya lokaler? Webinar med FM-Dagen

FM-organisationen i många företag är idag djupt inblandade med ut utforma arbetsplatser och anläggningar både på operativ och strategisk nivå. Ett kontor ska vara planerat och utformat för att fungera på ett hållbart sätt.

Panelssamtal; Tillbaka på kontoret

Under ett års tid har vi diskuterat det nya normala och hur det kommer bli när vi kommer tillbaka till kontoret men vi vet fortfarande inte. Vi har uppskattningar och planer men saknar fakta.

FM-rapporten

Pandemin har påverkat facility management-branschen (FM) kraftigt.  Företagen i branschen har snabbt tvingats anpassa sina tjänster för ökat hemarbete och arbete i publika miljöer. Det visar en ny rapport som IFMA Sverige och Almega Serviceföretagen tagit fram.

Samtalsluckan

I början av året samlades WE Hub Sverige-ledningen för att planera för vårens WE-program. Vi kom snabbt fram till att […]

Lär Dig Bemästra Ljud i Kontorslandskap – Få arbetsro och komfort i varje öppen yta

Men går det verkligen att skapa arbetsro i VARJE öppen kontorsyta?
Ja, så är det. Och nu kan du äntligen lära dig exakt hur!

Minska hälsoriskerna med stillasittande -Vad göra och hur kan FM bidra med ett mervärde?

Som du vet ökar risken för ohälsa när vi arbetar stillasittande. Det gäller speciellt nu när många jobbar hemifrån. Därför […]

Smart Workplace Case Studies

Joint webinar Danske Bank and Spacewell, co-hosted with IFMA Post-pandemic workplace trends show there is significant change on the horizon, […]

International Webinar; Work from home- reduce squaremeters or not?

People work from home. Should we reduce squaremeters or not?