OVER

WE Hub Sverige – Samtalsluckan

Nu är det dags för höstens första Samtalslucka! Just denna dag – 29 september – tas allmänna rådet från FHM […]

Tillbaka på kontoret – Vad ska vi med kontoret till och hur utformar vi det på bästa sätt?

Beskedet med slopade restriktioner tas emot med glädje men vad innebär detta i praktiken för våra arbetsplatser? Vad vill våra […]

Arbetsplatsen efter Covid – det nya normala

Pandemin har varit en katalysator för vad som så småningom kan bli stora förändringar i hur vi organiserar vår arbetsdag. […]

Samtal med GoToWork. Del 4 av 5 Tema: INKLUDERING

Samtal fyra handlar om den inkluderande arbetsplatsen. Som vanligt bjuder

Facility Management, teknik och arbetsupplevelsen i förändring

Överväger du olika strategier för återgången till arbetsplatsen? Då vill du inte missa detta direktsända virtuella rundabordssamtal den 29 juni […]

The Power of Data – How an invisible ecosystem can create visible change

A smart office is a workplace where modern technology enables employees to work more efficient and uninterrupted. By removing activities that drain time and energy, smart office solutions lets employees focus on what really matters.
Fagerhult and Sony are enablers for many possibilities within the era of Datafication.

Digitalisation as the enabler of hybrid work

The future workplace’ is a topic which has been regularly discussed in recent years. With the pandemic accelerating the shift […]

Behövs FM i nya lokaler? Webinar med FM-Dagen

FM-organisationen i många företag är idag djupt inblandade med ut utforma arbetsplatser och anläggningar både på operativ och strategisk nivå. Ett kontor ska vara planerat och utformat för att fungera på ett hållbart sätt.

Panelssamtal; Tillbaka på kontoret

Under ett års tid har vi diskuterat det nya normala och hur det kommer bli när vi kommer tillbaka till kontoret men vi vet fortfarande inte. Vi har uppskattningar och planer men saknar fakta.

FM-rapporten

Pandemin har påverkat facility management-branschen (FM) kraftigt.  Företagen i branschen har snabbt tvingats anpassa sina tjänster för ökat hemarbete och arbete i publika miljöer. Det visar en ny rapport som IFMA Sverige och Almega Serviceföretagen tagit fram.