Diplomering

award_1.jpg
Diplomering

Mål för IFMA:s diplomeringsprogram:

 • Garantera professionell kompetens
 • Etablera internationella standards för professionell tillämpning
 • Marknadsföra det mervärde yrket tillför
 • Påverka yrkets framtid och utvecklinng

Du behöver varken vara eller önska bli medlem i IFMA för att utnyttja programmets fördelar. Alla utövare av FM som uppfyller kraven kan ansöka. Även personer yrkesverksamma i angränsande områden (arkitektur, inredningsdesign, etc) och uppfyller villkoren kan kvalificera sig för examniation.

Fördelar för individen:

 • Förbättrar karriärmöjligheter
 • Förbättrar löneläget
 • Förbereder dig för ökat ansvar
 • Fäster ledningensoch dina medarbetares uppmärksamhet på din kompetens
 • Hjälper dig fokusera på din yrkesmässiga utveckling
 • Ger kontinuerliga yrkesmässiga fördelar
 • Ökar självkänsla och trovärdighet

Fördelar för arbetsgivaren:

 • Ökar förtroendet för den anställdes kompetens
 • Erbjuder ett objektivt mått på kunskap
 • Stärker konkurrenskraften
 • Fungerar som urvalsinstrument vid anställing
 • Vägleder yrkesmässig utveckling
 • Stärker moral och lojalitet

Kontakta oss gärna för mer information om och anmälan till IFMA:s diplomeringsprogram.

Kommande Events