Standardiseringsarbete inom Facility Management

Standarder – verktyg för FM-branschen

Standarder är verktyg som används i företagets kvalitets- och produktivitetsutveckling, i upphandlingar och när avtal ska skrivas. Sedan 2018 finns nya internationella standarder specifika för FM-branschen där representanter från IFMA medverkat i framtagningen.

Bland de första standarder man tog fram inom FM är en Ledningssystemsstandard och en certifieringsstandard med kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystemet (Facility Management System). Det finns också en vägledning för upprättande av överenskommelser och en standard för termer och definitioner inom branschen. Nu arbetar man vidare inom ISO på en standard för “management strategy” och “Influencing behaviours”. Inom Europa pågår också framtagning av ytterligare standarder.

Svenska Institutet för Standarder, SIS, samlar aktörer och experter i tekniska kommittéer för att delta i den utveckling av standarder som pågår både på global, europeisk och nationell nivå. Eftersom dessa standarder är strategiska för FM-branschen och kan underlätta för svenska företag, är det viktigt att Sveriges röst är med i pågående utveckling. Genom medverkan i den svenska kommittén SIS/TK 579 Facility Management kan Sverige delta i utvecklingen av standarderna. På www.sis.se/TK579 finns SIS information om kommitteen för standardisering inom Facility Management.

Genom att delta i kommitteen får man inflytande på standardernas utformning, egen kompetensutveckling samt ett nätverk av kunniga personer inom branschen. Många företag ser deltagande i standardisering som en priseffektiv och strategisk del av sin omvärldsbevakning och kompetensutveckling.

Vill du veta mer om dessa standarder och hur man kan delta i standardiseringsarbetet kan du kontakta SIS, mer info finns på https://www.sis.se/TK579.

Har du några frågor? Kontakta oss på info@ifma.se

Kommande Events