Utbildning

Utbildning

IFMA Sverige stödjer och samarbetar med bl.a. Affärshögskolan i Malmö, Göteborg, Stockholm och Karlstad Universitet kring utbildning inom FM.

Facility Manager-utbildning på Affärshögskolan

Sedan 2012 har Affärshögskolan i Malmö, Stockholm och Göteborg arrangerat en två-årig Facility Manager-utbildning. Sedan 2017 finns utbildningen även i Göteborg. IFMA sitter med i styrelsen för utbildningarna i samtliga städer.   Mer information

Facility Management ur ett tjänsteperspektiv, Karlstad Universitet

Under 2016 genomförde Karlstads Universitets Uppdrags AB med lärare från Handelshögskolan vid Karlstads Universitet och CTF, Centrum för tjänsteforskning, en ny uppdragsutbildning inom Facility Management i samarbete med IFMA. Utbildningen är i första hand tänkt för personer som arbetar inom Facility Management. Planer finns att genomföra ytterligare en utbildningsomgång och intresseanmälan tas gärna emot. För mer info se här.

Kommande events