Utbildning

Utbildning

IFMA Sverige stödjer och samarbetar med bl.a. Affärshögskolan i Malmö, Göteborg, Stockholm och Karlstad Universitet kring utbildning inom FM.

Facility Manager-utbildning på Affärshögskolan

Sedan 2012 har Affärshögskolan i Malmö, Stockholm och Göteborg arrangerat en två-årig Facility Manager-utbildning. Sedan 2017 finns utbildningen även i Göteborg. IFMA sitter med i styrelsen för utbildningarna i samtliga städer.   Mer information

Facility management ur ett tjänsteperspektiv, 7.5 HP

Facility management är i grunden en tjänst som skall bidra till värdeskapande i kundernas verksamhet, i både privata företag och offentlig verksamhet. Under kursen förmedlas och diskuteras begrepp, modeller och handlingsorienterad teori med fokus på tjänsteprocesser och nya affärsmodeller. Hur bedrivs tjänsteutveckling och hur utformas strategier, erbjudanden och system för Facility manegement inom företag och organisationer? En rad exempel och fallstudier från andra branscher visar på hur tjänstelogik kan användas i praktiken.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar inom Facility Management (FM).

För att anmäla dig till kursen måste du ha en anställning i ett företag eller organisation (ej enskild firma) där chefen godkänner ditt deltagande och vi skickar fakturan till företaget eller organisationen. Du kan tyvärr inte läsa utbildningen som privatperson.

Kurs: Facility Management ur ett tjänsteperspektiv, 7.5 HP
Läroanstalt: Karlstads universitet
Period: VT 2022

För mer information och anmälan!

.

Kommande events