Energioptimering

22 maj 2024

Online

Energioptimering


Plats: Online

Datum: 22 maj 2024, 08:00-08:45

Taggar:IFMA nätverksträff

Den senaste tidens ökade energipriser har vänt fastighetsägarnas uppmärksamhet till att noga följa fastigheternas energikostnader. Samtidigt ökar kraven på dagens fastighetsägare att förbättra byggnadernas prestanda.

Caverion arbetar idag utifrån en modell där fastigheter renoveras genom att ta ett helhetsgrepp på eftersatt underhåll, förhöja tekniknivån och samtidigt snabbt minska energi- och underhållskostnader. Detta kan genomföras kostnadsneutralt för beställaren genom att investeringen finansieras av en garanterad energibesparing.

På denna digitala nätverksträff, som arrangeras av den tekniska FM-leverantören Caverion, är fokus på hur man kan uppnå reella kostnadsbesparingar genom att kombinera underhålls- och energiåtgärder. Samt hur upphandling av dessa typer av projekt kan genomföras för att göra det enklare för beställare.

Välkommen!

Anmälan

Event: Energioptimering

Om du är studerande i dagsläget:
Samtycke:*