Kompetensutveckling för medlemmar är en viktig del av IFMA Sveriges verksamhet. Utbyte av kunskap och erfarenheter sker genom nätverksträffar, seminarier, workshops, konferenser, studiebesök, benchmarking och utbildningar. IFMA Sverige driver även ett internationellt utbyte med IFMA-organisationer i andra länder, där vi deltar och driver internationella FM-frågor.

FM, Facilities Management eller Facility Management är en marknad under framväxande. Tidigare gick varje tjänst under sitt eget namn: Internservice, fastighetsservice, reception, växel, konferensservice, vaktmästeri etc. FM innebär att tjänsterna samordnas till en helhet.

Aktuellt

Senaste nytt från IFMA Sverige

Nordic Workplace 2021

Den 11 och 12 november samlar vi branschen inom FM.
Vill du veta mer om våra sponsorspaket kontakta oss på info@ifma.se

Kommande event

Aktuella events med både IFMAs interna nätverksträffar och externa inom branschen

All
Nordic Workplace
Internationellt
Online

Våra Partners