Kompetensutveckling för medlemmar är en viktig del av IFMA Sveriges verksamhet. Utbyte av kunskap och erfarenheter sker genom nätverksträffar, seminarier, workshops, konferenser, studiebesök, benchmarking och utbildningar. IFMA Sverige driver även ett internationellt utbyte med IFMA-organisationer i andra länder, där vi deltar och driver internationella FM-frågor.

FM, Facilities Management eller Facility Management är en marknad under framväxande. Tidigare gick varje tjänst under sitt eget namn: Internservice, fastighetsservice, reception, växel, konferensservice, vaktmästeri etc. FM innebär att tjänsterna samordnas till en helhet.

AKTUELLT

Läs alla nyheter här

Nordic Workplace 2022

Vill du veta mer om de olika sponsorpaketen kontakta oss på info@ifma.se

DELTA PÅ VÅRA AKTIVITETER

All
Nordic Workplace
Online
Externt event

VÅRA PARTNERS