Med våra smarta hållbara tjänster inom fastighetsservice, arbetsplatsservice och lokalvård kan du fokusera på din kärnverksamhet så löser vi resten. Vi är en stor koncern som levererar tjänster till alla typer av kunder över hela Sverige, samtidigt är vi små nog att vara flexibla och ha en nära relation. Du hittar Primärs nöjda kunder inom såväl offentlig som privat sektor och bland fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättsföreningar, kontor, industrier med mera.

Primär startades 1987. Vi är stolta över vår höga kundnöjdhet, vilket är resultatet av ett fokus på att leverera kvalitetsservice och skapa långsiktiga partnerskap.

Våra nöjda medarbetare är också en avgörande faktor för vår framgång, vilket återspeglas i vårt höga NMI (nöjd medarbetar-index) och vår låga personalomsättning.

Primär har en stark inriktning på kvalitet, miljö och arbetsmiljö och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet inom dessa områden.

Läs mer på : www.primar.se