NORMA Advokater – Vi får människor och företag att blomstra

NORMA erbjuder affärsjuridisk rådgivning inom fem huvudsakliga områden. Inom dessa områden har vi specialister och experter som alltid sätter våra klienters kommersiella intressen i främsta rummet. Genom vår ägarmodell True Partnership samt en hög grad av samarbete mellan våra affärsområden ser vi till att våra uppdragsgivare alltid har rätt expertis för det specifika ärendet. Våra fem affärsområden är:

Corporate Commercial
Med målet att hjälpa våra klienter att göra bättre affärer erbjuder vi rådgivning inom bland annat kommersiell avtalsrätt, företagstransaktioner, aktiemarknadsrätt, immaterialrätt, marknadsrätt och arbetsrätt.

Fastighet
NORMA har lång erfarenhet av rådgivning till i princip alla typer av affärer kopplade till fastighet. Oavsett om det gäller fastighetstransaktioner, plan- och byggrätt, fastighetsbildning, hyres- och nyttjanderätt eller miljöfrågor har vi den kompetens som krävs för att agera rådgivare till en trygg och god affär.

Kommersiella tvister
Våra specialister på kommersiell tvistlösning har lång erfarenhet att bistå när det uppstår missförstånd och meningsskiljaktigheter mellan kommersiella aktörer. NORMAs team biträder i såväl förlikningsförhandlingar som i domstol, samt arbetar förebyggande genom att analysera möjligheter och risker med avtal och affärsuppgörelser.

Offentliga affärer
Vi har experter på att hantera legala frågor som kan uppstå vid affärer mellan det privata och det allmänna. Offentlig upphandling är en central del av den offentliga affären men regelverket upplevs av många som omfattande och krångligt. Därför hjälper vi både företag och det allmänna att skapa så goda förutsättningar som möjligt i alla delar av en offentlig upphandling.

Rekonstruktion och konkurs
I NORMAs team ingår flera konkursförvaltare och rekonstruktörer med bred branschkännedom och lång erfarenhet av att hantera bolag i både uppgång och nedgång.